Miesto ežeras. Žemaičių sostinėje
———————————————————————-