Renginiai 2022

Ankstesni seminarai

2022 m. cikliniai susitikimai

 • 2022 m. rudens mokymų ciklas Anykščių A. Vienuolio progimnazijos darbuotojams (nuoroda)
 • 2022 m. rudens-žiemos mokymų ciklas Vilniaus Baltupių progimnazijai apie psichinę sveikatą (nuoroda)
 • 2022 m. balandžio -rugsėjo pamokos Kėdainių rajono moksleiviams apie patyčias (Kėdainių VSB sutarimu) (nuoroda)
 • 2022 m. vasario-balandžio susitikimai su VGTU inžinerijos licėjaus pedagogais (nuoroda)
 • 2022 m. žiemos-pavasario susitikimų ciklas su Kaišiadorių krašto globėjais (nuoroda)
 • 2022 m. kovo mėn. mokymų ciklas Kauno savivaldybės vaikų globos namų darbuotojams (nuoroda)
 • 2022 m. vasario-kovo susitikimų ciklas su Klaipėdos rajono globėjais (nuoroda)
 • 2022 m. sausis. Seminarų ciklas Vilniaus L/D “Volungė” personalui įvairiomis sutartomis temomis (nuoroda)

2022 metų individualūs renginiai

 • 2022 m. lapkritis
  • Lapkričio 29 d. Pamokos Igliaukos gimnazistams apie motyvaciją (nuoroda)
  • Lapkričio 28-30 d. Pamokos Kauno Jono Pauliaus II-ojo gimnazistams ir tėvams apie motyvaciją (nuoroda)
  • Lapkričio 24 d. Elektrėnų profesinio mokymo centro moksleiviams apie atsparumą ir mobiliuosius telefonus (nuoroda)
  • Lapkričio 17 d. Pamokos Biržų “Saulės” gimnazijos moksleiviams apie ateitį (nuoroda)
  • Lapkričio 14-23 d. paskaitų ciklas Radviliškio krašte pedagogams įvairiomis temomis (nuoroda)
 • 2022 m. spalis
  • Spalio 31 d. Seminaras Maišiagalos Juzefo Obrembskio gimnazijos pedagogams apie klasės valdymą (nuoroda)
  • Spalio 27 d. Seminaras Mažeikių politechnikos mokyklos pedagogams apie veiklą streso sąlygomis (nuoroda)
  • Spalio 26 d. Seminaras Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos pedagogams apie motyvaciją pedagoginei veiklai (nuoroda)
  • Spalio 24 d. Seminaras Vilniaus “Saulėtekio” mokyklos pedagogams apie perdegimą ir psichologinį atsparumą (nuoroda)
  • Spalio 17-20 d. Renginių ciklas Pakruojo rajono ugdymo įstaigose moksleiviams, tėvams ir pedagogams (nuoroda)
  • Spalio 13 d. Seminaras KSI forumo organizacijoms apie konfliktų sprendimą (nuoroda)
  • Spalio 12 d. Paskaita Anykščių A. Vienuolio progimnazijos tėvų bendruomenei apie brandą (nuoroda)
  • Spalio 10 d. Seminaras Kauno L/D “Giliukas” kolektyvui apie konfliktus (nuoroda)
  • Spalio 6 d. Pamokos ir seminaras Telšių Žemaitės gimnazijos moksleiviams ir pedagogams apie motyvaciją (nuoroda)
  • Spalio 5 d. Pamokos ir mokymai Telšių Džiugo gimnazijos bendruomenei  apie mokymosi motyvaciją (nuoroda)
  • Spalio 4 d. Seminaras Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos pedagogams apie moksleivių motyvaciją (nuoroda)
  • Spalio 3 d. Seminaras Kalesninkų Mykolo Rudzio mokyklos pedagogams apie perdegimą ir atsparumą (nuoroda)
 • 2022 m. rugsėjis
  • Rugsėjo 30 d. Paskaita Pasvalio krašto gyventojams apie psichologinį atsparumą (nuoroda)
  • Rugsėjo 23 d. Seminaras Jonavos Panerio pradinės mokyklos personalui apie profesinę komunikaciją (nuoroda)
  • Rugsėjo 22 d. Mokymai Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos personalui apie profesinę komunikaciją (nuoroda)
  • Rugsėjo 21 d. Mokymai Mažeikių krašto švietimo pagalbos specialistams apie pozityvų santykį su moksleiviais (nuoroda)
  • Rugsėjo 19 d. Tęstiniai mokymai Maltos Ordino darbuotojams apie veiklą streso sąlygomis ir psichologinį atsparumą (nuoroda)
  • Rugsėjo 15 d. mokymai Klaipėdos rajono savivaldybės darbuotojams apie komunikaciją ir streso valdymą (nuoroda)
  • Rugsėjo 14 d. Seminaras Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos pedagogams apie klasės valdymą (nuoroda)
  • Rugsėjo 13 d. Susitikimas su Kėdainių Ryto progimnazijos klasių vadovais (nuoroda)
  • Rugsėjo 12 d. Paskaita Kėdainių L/D “Puriena” apie vidinę profesinę komunikaciją (nuoroda)
  • Rugsėjo 6 d. ir 9 d. Elektrėnų pradinės mokyklos moksleiviams apie klasės bendruomenę (nuoroda)
  • Rugsėjo 5 d. Seminaras Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos personalui apie motyvaciją (nuoroda)
  • Rugsėjo 2 d. Seminaras Kauno Panemunės lopšelio/darželio personalui apie motyvaciją (nuoroda)
 • 2022 m. rugpjūtis
  • Rugpjūčio 31 d. Seminaras Telšių Kranto progimnazijos darbuotojams apie moksleivių motyvaciją (nuoroda)
  • Rugpjūčio 30 d. pranešimas Ukmergės pedagogų bendruomenei naujojo sezono proga (nuoroda)
  • Rugpjūčio 29 d. Seminaras Mažeikių Gabijos gimnazijos pedagogams apie stresą ir motyvaciją (nuoroda)
  • Rugpjūčio 26 d. Seminaras Klaipėdos raj. socialiniams darbuotojams apie klientų motyvaciją (nuoroda)
  • Rugpjūčio 24 d. Seminaras Alytaus Likiškėlių progimnazijai apie mikroklimatą (nuoroda)
  • Rugpjūčio 23 d. Seminaras Jonavos Panerio pradinės mokyklos personalui apie soc. emocines kompetencijas (nuoroda)
  • Rugpjūčio 19 d. Mokymai UAB “Emeko” personalui (nuoroda)
 • 2022 m. birželis
  • Birželio 29 d. paskaita Jonavoje tėvams ir globėjams apie paauglius (nuoroda)
  • Birželio 28 d. pranešimas konferencijoje Telšiuose “Sėkmė sutikti žmogų” apie iššūkius su paaugliais (nuoroda)
  • Birželio 27 d. mokymai globėjams ir jų pagalbininkams Šilalės krašte apie paauglystę ir santykį (nuoroda)
  • Birželio 22 d. seminaras Kaišiadorių suaugusiųjų mokykloje apie socialines emocines kompetencijas (nuoroda)
  • Birželio 21 d. “Gelbėkit vaikus” vasaros paskaitos tėvams apie bendravimą su vaikais Žadeikiuose (nuoroda)
  • Birželio 20 d. seminaras Marijampolės profesinio rengimo centro personalui apie stresą (nuoroda)
  • Birželio 15 d. seminaras Kauno pradinės mokyklos “Varpelis” darbuotojoms apie motyvaciją (nuoroda)
  • Birželio 14 d. seminaras Nacionaliniam skurdo mažinimo organizacijų tinklui apie perdegimą ir atsparumą (nuoroda)
  • Birželio 13 d. seminaras Pakruojo socialinių darbuotojų bendruomenei apie darbą su klientais (nuoroda)
  • Birželio 10 d. seminaras Kauno Panemunės lopšelio/darželio personalui apie bendradarbiavimą su tėvais (nuoroda)
  • Birželio 1-9 d. pamokos Radviliškio krašto mokyklų moksleiviams rajono VSB kvietimu (nuoroda)
 • 2022 m. gegužė
  • Gegužės 25 d. mokymai Kaišiadorių L/D “Žvaigždutė” personalui apie profesinius santykius (nuoroda)
  • Gegužės 18-19 d. mokymai-konsultacijos pedagogams Viešvėnų pagrindinėje mokykloje apie motyvaciją (nuoroda)
  • Gegužės 18-19 d. Pamokų ciklas moksleiviams Viešvėnų pagrindinėje mokykloje Telšių krašte (nuoroda)
  • Gegužės 17 d. Viešoji paskaita Kuršėnuose gyventojams apie jaunimo motyvavimą (nuoroda)
  • Gegužės 16 d. Viešoji paskaita Kuršėnuose gyventojams apie lytiškumo ugdymą (nuoroda)
  • Gegužės 16-17 d. Pamokų ciklas Šiaulių rajono mokyklų moksleiviams (nuoroda)
  • Gegužės 12 d. Paskaita tėvams, bendradarbiaujant su organizacija “Kutis” apie konfliktų sprendimus (nuoroda)
  • Gegužės 12 d. Pranešimas Ugdymo meistrų konferencijoje apie egzaminų stresą (nuoroda)
  • Gegužės 11 d. Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos pedagogams apie bendravimą su tėvais (nuoroda)
  • Gegužės 10 d. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos tėvų bendruomenei apie taisykles (nuoroda)
  • Gegužės 10 d. Jonavos Panerio pradinės mokyklos pedagogams apie socialines-emocines kompetencijas (nuoroda)
  • Gegužės 6 d. Kauno krašto abiturientams apie egzaminų stresą (nuoroda)
 • 2022 m. balandis
  • Balandžio 27 d. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos bendruomenei apie motyvaciją (nuoroda)
  • Balandžio 26 d. Klaipėdos “Vyturio” progimnazijos pedagogams apie profesinę veiklą įtampos aplinkoje (nuoroda)
  • Balandžio 25 d. Juknaičių pagrindinės mokyklos pedagogams apie stresą (nuoroda)
  • Balandžio 20 d. Kalesninkų Mykolo Rudzio mokyklos pedagogams apie perdegimą ir atsparumą (nuoroda)
  • Balandžio 13 d. Telšių Kranto progimnazijos pedagogams apie profesinį santykį su moksleiviais (nuoroda)
  • Balandžio 12 d. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos pedagogams apie taisykles (nuoroda)
  • Balandžio 11 d. Krakių gimnazijos tėvų bendruomenei apie motyvaciją mokytis (nuoroda)
  • Balandžio 7 d. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos bendruomenei apie motyvaciją ir profesinį santykį (nuoroda)
  • Balandžio 4-6 d. paskaitos Kauno Jono Pauliaus II-ojo gimnazijos moksleiviams ir tėvams apie priklausomybes ir atsparumą (nuoroda)
 • 2022 m. kovas
  • Kovo 3 d. ir 29 d. paskaitos Ringaudų mokyklos tėvų bendruomenei apie taisykles ir motyvaciją (nuoroda)
  • Kovo 28 d. Paskaita Kauno m. tėvų bendruomenei apie paauglių motyvaciją mokytis (nuoroda)
  • Kovo 28 d. Paskaitos Igliaukos A. Matučio gimnazijos moksleiviams ir pedagogams apie motyvaciją (nuoroda)
  • Kovo 24 d. Seminaras Utenos Dauniškio gimnazijos projekto dalyviams apie streso valdymą (nuoroda)
  • Kovo 17 d. Paskaita tėvams, bendradarbiaujant su organizacija “Kutis” apie bendravimą su paaugliu (nuoroda)
  • Kovo 16 d. Paskaitos Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos bendruomenei apie motyvaciją (nuoroda)
  • Kovo 14 d. Pamokos Marijampolės Sūduvos gimnazijoje moksleiviams apie motyvaciją (nuoroda)
  • Kovo 7-10 dienomis – pamokų ir paskaitų ciklas Kretingos krašte (nuoroda)
  • Kovo 1 d. Susitikimai su Girkalnio mokyklos moksleiviais apie patyčias ir bendravimą (nuoroda)
 • 2022 m. vasaris
  • Vasario 28 d. Paskaitos Marijampolės Sūduvos gimnazijoje ir “Rūtos” darželyje (nuoroda)
  • Vasario 22 d. Seminaras Panevėžio “Vilties” progimnazijos moksleiviams ir pedagogams (nuoroda)
  • Vasario 21 d. Seminaras Maltos Ordino pagalbos tarnybai apie stresą ir perdegimą (nuoroda)
  • Vasario 18 d. Seminaras Utenos krašto pedagogams apie klasės valdymą (nuoroda)
  • Vasario 15 d. Seminaras Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio mokyklos pedagogams apie profesinę motyvaciją (nuoroda)
  • Vasario 10 d. Paskaita Saulės Gojaus mokyklos tėvų bendruomenei apie patyčias (nuoroda)
  • Vasario 7 d. Pamokos Pasvalio Lėvens mokyklos moksleiviams apie motyvaciją (nuoroda)
  • Vasario 7-8 d. Paskaitos Utenos krašto tėvų bendruomenei apie vaiko poreikius ir discipliną (nuoroda)
  • Vasario 2 d. Seminaras Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos bendruomenei apie atsparumą (nuoroda) 
  • Vasario 1 d. Seminaras Ramučių kultūros centrui apie mikroklimatą ir motyvaciją (nuoroda)
 • 2022 m. sausis
  • Sausio 25 d. Seminaras Grigiškių gimnazijai apie motyvaciją (nuoroda)
  • Sausio 24 d. Seminaras Jonavos krašto pedagogams apie stresą (nuoroda)
  • Sausio 18 d. Seminaras Paparčių bendruomeninių namų komandai (nuoroda)
  • Sausio 17 d. Seminaras Kauno L/D “Kūlverstukas” personalui apie mikroklimatą (nuoroda)
  • Sausio 14 d. Seminaras Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pedagogų bendruomenei apie stresą (nuoroda)
  • Sausio 13 d. ir sausio 27 d. Seminaras Kauno J. Grušo gimnazijos pedagogams apie psichologinį atsparumą (nuoroda)
  • Sausio 11 d. Seminaras Klaipėdos E. Galvanausko profesinio rengimo centro pedagogams apie paauglystę (nuoroda)
  • Sausio 7 d. Susitikimas su Ukmergės kr. globėjais ir jaunimu lytiškumo ugdymo tema (nuoroda)
  • Sausio 6 d. seminaras Vilniaus A. Mickevičiaus licėjui apie psichologinį atsparumą (nuoroda)
  • Sausio 4 d. Seminaras Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijai apie bendruomenę (nuoroda)
  • Sausio 3 d. ir sausio 31 d. Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos pedagogams apie klasės valdymą ir asmeninę motyvaciją (nuoroda)