Užsakymams

Siūlomi mokymai pedagogams ir specialistams

Viskas šiuo žodžiu lyg ir pasakyta. Plačiau – motyvacija mokytis, siekti ir tobulėti. O tiksliau – ką daryti, kai vaikas nenori, kai sustoja, kai pasiduoda ar nemato prasmės. Pasižiūrėkime, ką galime nuveikti. 

Ši tema tampa aktuali, kai pastebime, kad nesusikalbame su savo moksleiviais, atsiranda paslaptys, nutylėjimai, psichologinis atstumas. Panagrinėkime, kaip galime išsaugoti kokybišką santykį su dabartine moksleivių karta. 

Klasės valdymas – tai visas įgūdžių ir technikų spektras, kuriuos mokytojai panaudoja, kad moksleivių mokymosi procesas būtų struktūruotas, nuoseklus, akademiškai produktyvus. Lengva apibrėžti, bet kaip nepaprasta pasiekti. Pasinerkime. 

Atrodo, viskas apibrėžta mokymo sutartyje, su moksleiviais aptariama ne vieną kartą. Vis vien tai gali būti atsinaujinanti ir pasikartojanti problema – taisyklių laužymas. Panagrinėkime, kaip įgalinti taisykles ir nustatyti reikalingas ribas. 

6c, 4a, 11b ar IIa. Tai tik skaičiai ir raidės, bet po jomis slepiasi nedidelės mokyklos bendruomenės, kurias moksleiviai atsimins ilgiausiai. Jie – mano klasiokai, ji – mano klasės auklėtoja. Tik ar klasė, kurioje mokosi moksleiviai, tapo klase? Pastudijuokime, ką gali nuveikti seniūnai ir klasės vadovas. 

Vidinė psichologinė atmosfera gali tapti nepakeliama, darbuotojai ne tik tampa uždaresni, bet svarsto apie išėjimą iš darbo vietos. Kad tai nenutiktų, mokyklos bendruomenė turi rūpintis vidine komunikacine kultūra, vadinamuoju mikroklimatu.

Pedagoginė veikla yra priskiriama prie aukšto streso profesijų. Dirbantys mokytojai patys asmeniškai daug gali papasakoti apie nuovargį ir įtampą, lydinčius visus mokslo metus. Panagrinėkime, kokių streso neigiamo poveikio prevencijos strategijų reiktų imtis, norint save apsaugoti. 

Subtemos:

 • Įtampos situacijos ir reikalingi įgūdžiai. Tai specializuota tema, skirta mokytis konkrečių įgūdžių, kaip elgtis įtampą keliančiose situacijose, kuomet negali iš jų pasitraukti. Vien žinojimas apie pasekmes nepadės. Turime mokėti kai kurias bazines technikas, padėsiančias  save apsaugoti.  
 • Psichikos sveikatos politika ugdymo įstaigoje. Mokykla gali ir turi imtis aktyvių veiksmų, kaip saugoti moksleivių ir personalo psichinę sveikatą. Kabinetų įrengimo pavyzdžiai, dienotvarkė, sutarimai, vidaus dokumentai, kitos santykinės naujovės, kurios padės mokykloms ne tik siekti efektyviai užsibrėžtų rezultatų, bet ir išsaugoti psichinę sveikatą. 

Kiekvienas iš mūsų atranda savus būdus atlaikyti sunkesnę dieną, atsistatyti po sudėtingesnių iššūkių. greta yra svarbus ir kitas gebėjimas – mokėjimas save saugoti, kai sudėtingos sąlygos santykinai tampa kaip kasdienybė, kaip norma. Seminaro metu tyrinėjame, kaip darbuotojai nepastebimai priartėja prie perdegimo, kaip galima lavinti savo vidinę psichologinę imuninę sistemą – psichologinį atsparumą. 

Subtemos:

 • Perdegimas. Parama kolegoms. Mokytojas gali ir nepastebėti, kada sunkios gyvenimo sąlygos ir profesinės veiklos aplinkybės pastūmėjo link sudėtingų būsenų. Gal tai perdegimas, gal tai depresija, gal dar kurie nors terminai, rodantys situacijos rimtumą. Ir ką daryti? Pasižiūrėkime.  
 • Psichologinis atsparumas. Psichologinis atsparumas – plati tema, apimanti ilgalaikes savo sveikatos saugojimo ir ypatingai atstatymo strategijas, kai tenka susidurti su sunkumais ir psichologiniu skausmu. Nors esame pažeidžiami žmonės, bet turime gebėjimą išbūti ar atsikelti.

Pedagogo veikla gali sustoti dėl įvairių priežasčių. Viena iš subtiliausių – nenoras toliau aktyviai tęsti pedagoginės veiklos. Ir tai nėra susiję su psichine sveikata ar kitomis aplinkybėmis. Tai – vidinė pasirinkimo drama. Vadovai gali išorinėmis priemonėmis tik laikinai paskatinti imtis aktyviau sutartos veiklos. Didžiausią poveikį turi padaryti pedagogas pats.  

Procesas, kurio metu keičiasi vaikas. Suprantama. Tačiau kai nuolat matai jį ar ją šalia savęs, pastebėti pokyčius gali būti sunkiau. Kartais atrodo, kad niekaip jie neišeina iš “užsitęsusios kūdikystės”, o kartais sužavi savo brandumu. Pastudijuokime kartu atidžiau. 

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas – tai vis didėjanti banga šiuolaikinėje Lietuvos mokykloje. Kaip suderinti, kai mokyklos turi aukštus akademinius tikslus? Pastudijuokime, kas tai yra, ir kaip tai įgyvendinti mokyklos sąlygomis. 

Jau ne vienus metus jautri, sudėtinga ir vis dar neišspręsta problema – kaip ir ką pasakoti vaikams apie lytis, vyrą, moterį, brendimą, seksą, intymius santykius, saugumą. Čia susikerta mūsų suaugusių vertybės ir patirtys. Todėl nukenčia kokybės prasme moksleiviai. Kaip galima nagrinėti šią temą? Dalinuosi idėjomis. 

Siūlomos pamokos moksleiviams

Vaiko ir jaunuolio poreikiai turi būti patenkinti, kad jis galėtų užaugti brandžia asmenybe. Šiame pagundų kupiname pasaulyje tėvams tenka dėliotis ribas, kokie vaiko norai ir poreikiai bus patenkinti. “Ar tau tikrai to reikia?” – klausimas, kurį vis dažniau turi užduoti jau ne mokytojas ar tėvai, o pats jaunuolis sau. 

2 pamokas nagrinėsime, kas yra poreikiai, o kas – paprastos užgaidos, mokysimės atskirti, galiausiai lavinsime save, kaip tinkamai pasirinkti. 

Savikontrolė apima visą smulkesnių įgūdžių ir vidinių normų spektrą. Esate matę garsųjį Zefyro testą? Vaikai, kurie jį išlaikė, vėliau rodė geresnius pasiekimus ne vienoje gyvenimo sferoje. Nuo pat mažų dienų vaikai lavina “savo noru” susivaldyti nuo pagundų. Impulsų suvaldymas – pirmasis gebėjimas, lydintis vėliau visą gyvenimą. Pažengę jaunuoliai moka daugiau: suvaldyti emocijų prasiveržimą, koncentruotis, galiausiai net suvaldo savo mintis. 2 pamokų bėgyje pasimokykime šio itin svarbaus gebėjimo. 

Egzaminų stresas ar nerimas rodo tai, kad egzaminus priimame kaip pavojų. Taip yra todėl, kad kažkuria prasme egzaminai potencialiai gali mums padaryti žalos: mūsų savivertei, identiškumui, tikslams ir svajonėms.

Kodėl mes išgyvename dėl egzaminų? Pasirodo, yra visa eilė priežasčių. Nesuvaldžius streso galime nusivilti ir savo parodytais rezultatais. O jeigu taip būtume nesijaudinę…

2 pamokų metu mokysimės mažų įveikos triukų, ilgalaikių strategijų, pasidalinsiu patarimais, kaip tinkamai elgtis pačią egzaminų dieną.

Moksleiviai šį jausmą vadina kitaip, bet kaip ir suaugę ieško būdų, kaip įveikti įtampą, kuri kartais būna nepakeliama; pritaikyta vyresnių klasių moksleiviams. Trukmė – 2 pamokos

Tinkamas užrašų valdymas sutaupys ne tik laiko, bet ir energijos, kartojantis pamokas kontroliniam darbui ar egzaminui.

2 pamokas mokysimės efektyvaus užrašų valdymo technikų ir metodų.

 

Sudominti moksleivius siekti yra žymiai sunkiau, kai jie ne tik nemato mokomų dalykų prasmės, bet nemato ir savo ateities. Šių dviejų pamokų bėgyje su moksleiviais mokysimės… svajoti. Kartais tai yra labiausiai praleistos reikalingos vaikystės pamokos. Bet svajonėmis neapsiribosime. Gebėjimas planuoti savo ateitį prasideda nuo paprasto žingsnio – ateities matymo. Deja bendraudamas su moksleiviais neretai aptinku, kad ateitis yra labai miglota ir neapibrėžta. 

Mūsų suaugusių tikslas yra ne perduoti mūsų ateities matymą, bet paskatinti ir mokyti juos kurti savo ateitį. Mokykime juos svajoti profesionaliai. 

Trukmė – 2 pamokos

Nors mokykla padeda suprasti ir atrasti pasaulį, pasiruošti suaugusio gyvenimui, deja neretai moksleiviai tiesiog … nenori. Kalba bus ir apie pačių moksleivių atsakomybę mokytis ir būdus paskatinti save.

Trukmė – 2 pamokos

(Vaikai nori tapti suaugusiais. Net mažieji svajoja apie tas laisves, kurios atrodo tokios patrauklios suaugusiųjų pasaulyje. Bet tapimas suaugusiu ir brandžiu žmogumi nėra vien tik 18 metų sulaukimas. Tai yra ir tam tikrų gebėjimų, atsakomybės, supratimo įgijimas, kuris bus paskui reikalingas visą likusį gyvenimą). Trukmė – 2 pamokos.

Visiems vaikams kartais, o kai kuriems vaikams nuolat yra sunku suvaldyti save nuo tam tikro impulsyvaus elgesio. Tai ne vien tik agresyvus žingsnis. Tai gali būti vagiliavimas, ir lošimai, ir pasitraukimai. Pamokykime vaikus atpažinti impulsus ir juos valdyti. 

Trukmė – 2 pamokos

Nors ir linkime, bet kol kas nepajėgiame vaikams ir paaugliams užtikrinti visiškai saugių sąlygų augimui. Vienas iš būdų jiems padėti – auginti taip vadinamą psichologinį atsparumą. Tai – gebėjimas išbūti sudėtingas gyvenimo situacijas. Ir tai tik vienas šio gebėjimo aspektas. Bet reikalingas tiek dabar, tiek likusį gyvenimą. 

Trukmė – 2 pamokos

Ne visada mes būsime teisūs, ne visada su mumis pasielgs teisingai. Ar mokėsime atsiprašyti ir iš to tinkamai pasimokyti? tai nėra vien tik žodžio “atsiprašau pasakymas”. tai visas procesas, kurį perėjus galime didžiuotis savimi. 

Atleidimas taip pat nepaprastas patyrimas. Mes galime pasakyti “ai, pamiršau”, “gerai, atleidžiu”, bet ar tai mums padės toliau augti? 

2 pamokas mokysimės, kaip tinkamai atsiprašyti ar atleisti. 

Seniūnas yra daugiau nei vien tik klasės vadovo pagalbininkas. Tai puiki galimybė lavinti savo lyderystės savybes. Daug garsių žmonių mini, kad pirmąsias, neretai svarbiausias pamokas gavo dar mokyklos laikais. Šiais laikai itin jaučiamas tinkamos lyderystės trūkumas. Atsargiai, lyderystė gali turėti ir tamsių atspalvių. Girdėta sąvoka “pilkasis kardinolas”? 

Su moksleiviais 2 pamokas mokysimės, kaip lavinti savo lyderystės įgūdžius, vėliau lydėsiančius visą likusį gyvenimą. Pasižiūrėsime į seniūno ir jo komandos svarbą. 

Jeigu jums tektų kurti filmą apie savo klasę, kaip jūs pavadintumėte? O koks tai būtų žanras – komedija, drama, trileris ar siaubo filmas? Klasė ir jos bendruomenė yra daugiau nei filmas. Tai yra žmonės, kuriuos jūs prisiminsite visą likusį gyvenimą. Net nesirenkant savo klasės draugų mes galime susikurti ugdančias ir saugias bendruomenes. 

2 pamokas tyrinėsime, kokia yra mūsų klasė ir kaip stiprinti jos bendruomeniškumą. 

Mobilūs telefonai tapo mūsų kasdienybės simboliu. Tik klausimas, ar mobilus iš mūsų neatėmė kasdienybės. Pamokų metu su moksleiviais tyrinėjame, kur yra ribos, kai mobilus dar yra pagalbininkas, o kada tai jau yra problema. 

Kainos nuo 2023 m. sausio 1 dienos

Į kainą įeina lektoriaus paslaugos, kelionės išlaidos. Išrašoma sąskaita faktūra, pagal pageidavimą sudaroma paslaugų teikimo sutartis. Į kainą neįtrauktas dalyvių maitinimas, kitos papildomos išlaidos.  Kainos užsiėmimams/pamokoms su moksleiviais – tokios pat, kaip ir bendriems renginiams. Konsultacijos šiuo metu nėra teikiamos. 

2023 m. kainos:

 • 4 ak. val. – 480 Eur (paprastai tai atitinka 4 pamokas po 45 min. arba 2 paskaitas po 90 min.). 
 • 6 ak. val. – 600 Eur (paprastai tai atitinka 6 pamokas po 45 min. arba 3 paskaitas po 90 min.).  
 • 8 ak. val. – 750 Eur (paprastai tai atitinka 8 pamokas po 45 min. arba 4 paskaitas po 90 min.). 

Dalyvių grupių dydžiai

Mokomiesiems renginiams yra taikomos šios preliminarios ribos dalyvių skaičiui:

 • Moksleivių klasėms/grupėms – iki 30 dalyvių (arba viena klasė; jeigu klasės yra nedidelės, iki 20 mokinių, galime jungti dvi klases). Susitarus galimos išimtys. 
 • Pedagogų/specialistų grupėms – iki 40 dalyvių (galimas nedidelis +- dydžio pokytis, bet ne didesnė nei 50 dalyvių). Esant daugiau dalyvių siūlau tartis dėl atskiro renginio. Papildomas mokestis už kiekvieną dalyvį – 10 Eur/paskaita. Susitarus galimos išimtys. 
 •  Pridėtinių paskaitų tėvų bendruomenei – iki 50 dalyvių. Susitarus galimos išimtys. 

Dėl renginių suderinimo

 1. Pasižiūrėkite šiame puslapyje, esu pateikęs temas, kuriomis domiuosi ir kuriomis dalinuosi. Ar tai yra tai, kas Jums aktualu?
 2. Pasižiūrėkite šiame puslapyje pateiktas kainas, ar bus priimtinos.
 3. Pasižiūrėkite kalendorių, ar pageidaujama diena bus laisva (rezervuoti galiu laisvą dieną, jei deriname mažiausiai 4 ak. val. susitikimo trukmę; apie vienetines paskaitas – informacija žemiau). 
 4. Parašykite žinutę evaldas.karmaza@gmail.com (arba skambtelkite (868659429, neretai turiu išjungti, tuomet – sms (pristatykite paklausimo temą), atsilaisvinęs perskambinsiu. 
 5. Sutarsime dėl laiko, pažymėjimų (ar kitų detalių) ir susitiksime. 

Kalendorius

Toliau matysite rezervuotas ir laisvas dienas. Savarankiškai čia rezervuoti dienos negalėsite, tai tik informacinio pobūdžio kalendorius. Norint sutarti renginį susisiekite aukščiau nurodytais būdais.

Dėl renginių geografijos

2022 metais kontaktinius mokymus ar paslaugas galėsiu pasiūlyti tik Vilniaus, Kauno ir Panevėžio regiono įstaigoms. Visoms kitoms įstaigoms – tik nuotoliniu būdu. 

2023 metais dalį renginių galiu pasiūlyti ir visuose Lietuvos rajonuose su atvykimu. Dėl tikslesnės informacijos susisiekite. 

Susisiekite

 1. Elektroniniu paštu: evaldas.karmaza@gmail.com
 2. Facebook svetainėje https://www.facebook.com/evaldaskarmaza
 3. Telefonu sunkiau esu pasiekiamas, nes neretai turiu laikyti jį išjungtą (868659429, jei negaliu atsiliepti, tuomet – sms (pristatykite paklausimo temą).
 4. arba užpildykite šią paklausimo formą

Papildoma informacija

Dėl konsultacijų. Šiuo metu konsultacijų neteikiu. Dabartinės paslaugos – mokymai specialistams ir pamokos vaikams/jaunimui. 

Nuorodos vykusių renginių medžiagai. Turėjau garbės aplankyti ne vieną mokyklą, darželį ar kitą įstaigą. Pagal sutarimą pateikiu dalyviams svetainėje pasiekiamą mokymų medžiagą. Dalyviams pateikiu nuorodą ir pasijungimo slaptažodius. ČIA galite rasti paskutinių mėnesių vykdytų mokymų nuorodas dalyviams. 

Dėl vienetinių paskaitų. Dėl didelio užimtumo šiuo metu negalėsiu pasiūlyti laikų vienetinėms paskaitoms (tiek nuotolinėms, tiek tiesioginiams susitikimams). Neretai susideriname dėl vienos gyvos ar nuotolinės paskaitos, bet turiu informuoti, kad negaliu rezervuoti laisvos dienos tik vienai paskaitai. Paskaitas paprastai priderinu prie jau suderintų renginių. Prioritetas skiriamas seminarų sutarimams (trumpiausias sutarimas – dvi paskaitos/keturios pamokos/4 akademinės valandos, kad galėčiau rezervuoti jūsų pageidaujamą laisvą dieną). 

Atsiliepimai

Ačiū Jums! Labai tikiuosi, kad pavyks dar susitikti, nes Jūsų mokymai labai džiugina ir suteikia vilties🥰

Vytautė

2022 m. rugsėjis

Ačiū Jums labai, man buvo didelis džiaugsmas ir nauda dalyvauti Jūsų mokymuose.

Tikiuosi iki greitų susitikimų

Jolanta

2022 m. rugsėjis

Labai dėkoju Jums už visas žinias ir visuomet įdomius bei įtraukiančius mokymus. Mums garbė, kad galime su Jumis susitikti. Sėkmės Jums įgyvendinant naujus sumanymus ir idėjas!

Odeta

2022 m. rugsėjis

Ačiū Jums labai mokytojau. Jūsų mokymai man dovana. Jūs priverčiate žmones šypsotis, užkrečiate optimizmu ir dalinatės pozityvumu. Gavę iš Jūsų tiek daug, galime atiduoti dar daugiau. 

Rasa

2022 m. rugpjūtis

Labai ačiū už įdomų, šiltą, naudingą seminarą.

Kad ir nuotoliniu būdu, bet kai visuomet labai šiltas, betarpiškas,  malonus ir artimas Jūsų bendravimas su klausytojais.

AČIŪ Jums.

Būkite sveiki ir stiprūs.

Gražių artėjančių Švenčių.

Asta

2020 m. gruodis

Ačiū Jums labai mokytojau. Jūsų mokymai man dovana. Jūs priverčiate žmones šypsotis, užkrečiate optimizmu ir dalinatės pozityvumu. Gavę iš Jūsų tiek daug, galime atiduoti dar daugiau. 

Rasa

2022 m. rugpjūtis

Seminaras ,, Pedagogo psichologinis atsparumas l dalis" labai patiko. Gaila, kad nutrūko mano internetas. Perduokit gerą dieną lektoriui. Ištraukė jis mane iš gilios pesimizmo duobės

anonimas

2020 m. birželis

Ačiū už nuoširdų pasidalinimą žiniomis, buvo be galo įdomu ir aktualu, tai ko gero geriausias seminaras mano praktikoje.

anonimas

2020 m. birželis